اخبار

فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟

فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟

مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر

مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر

طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است

طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است

آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟

آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟

رده بندی دانشگاه سافولک

رده بندی دانشگاه سافولک

برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک

برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک

معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان

معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان

نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان

نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان

میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی

میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی

تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان

تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان

شرایط تحصیل در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان

شرایط تحصیل در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان

رشته شیمی در انگلستان

رشته شیمی در انگلستان

اعتبار دوره های کارشناسی رشته روانشناسی توسط چه انجمنی مورد تایید قرار گرفته؟

اعتبار دوره های کارشناسی رشته روانشناسی توسط چه انجمنی مورد تایید قرار گرفته؟

رده بندی دانشگاهها در  رشته روانشناسی

رده بندی دانشگاهها در رشته روانشناسی

شرط ورورد به رشته روانشناسی

شرط ورورد به رشته روانشناسی

روانشناسی یکی از رشته های پرطرفدار

روانشناسی یکی از رشته های پرطرفدار

تعداد ظرفیت ورودی به رشته دامپزشکی در انگلستان

تعداد ظرفیت ورودی به رشته دامپزشکی در انگلستان

شرایط ورود به رشته دامپزشکی در انگلستان

شرایط ورود به رشته دامپزشکی در انگلستان

دنیای جادوگری هری پاتر

دنیای جادوگری هری پاتر

متقاضیان چه دوره ای می توانند بدون مدرک آیلتس در دانشگاه لنکستر تحصیل کنند؟

متقاضیان چه دوره ای می توانند بدون مدرک آیلتس در دانشگاه لنکستر تحصیل کنند؟

تحصیل در رشته  پزشکی در دانشگاه Lancaster

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Lancaster

تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان

تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان

تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان

تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان

تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان

تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان

دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد

دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد

تپه های مالورن

تپه های مالورن

موج سواری در کورن وال

موج سواری در کورن وال

واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی

واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی

ساحل ژوراسیک

ساحل ژوراسیک

جشن خیابانی در انگلستان

جشن خیابانی در انگلستان

صفحه 1 از 29