تازه های مهاجرت و انگلستان

دوره کارشناسی ارشد بازیگری در دانشگاه ESSEX

دوره کارشناسی ارشد بازیگری در دانشگاه ESSEX

لیست تعدادی از دانشگاه های شهر لندن که رشته MBA

لیست تعدادی از دانشگاه های شهر لندن که رشته MBA

رشته بهداشت و مراقبت های اجتماعی در دانشگاه ESSEX در مقطع ارشد

رشته بهداشت و مراقبت های اجتماعی در دانشگاه ESSEX در مقطع ارشد

زبان شناسی در دانشگاه ESSEX

زبان شناسی در دانشگاه ESSEX

اخبار جدید درباره ی COVID 19در  UNIVERSITY OF BRISTOL

اخبار جدید درباره ی COVID 19در UNIVERSITY OF BRISTOL

رشته کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتر و امنیت در داشگاه ESSEX

رشته کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتر و امنیت در داشگاه ESSEX

 دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی دریایی گرمسیری در دانشگاه essex

دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی دریایی گرمسیری در دانشگاه essex

رشته زیست شناسی دریایی در دانشگاه ESSEX

رشته زیست شناسی دریایی در دانشگاه ESSEX

علوم مربیگری کارشناسی ارشد

علوم مربیگری کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش در دانشگاه ESSEX

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش در دانشگاه ESSEX

کارشناسی ارشد ورزش در دانشگاه ESSEX

کارشناسی ارشد ورزش در دانشگاه ESSEX

معرفی رشته اسپرت و ورزش در دانشگاه ESSEX

معرفی رشته اسپرت و ورزش در دانشگاه ESSEX

کارشناسی ارشد بانک و امور مالی

کارشناسی ارشد بانک و امور مالی

رشته تغذیه کارشناسی ارشد ، فعالیت بدنی و بهداشت عمومی در دانشگاه بریستول

رشته تغذیه کارشناسی ارشد ، فعالیت بدنی و بهداشت عمومی در دانشگاه بریستول

رشته علوم کامپیوتر در مقطع ارشد در دانشگاه بریستول:

رشته علوم کامپیوتر در مقطع ارشد در دانشگاه بریستول:

رشته ریاضیات مهندسی در دانشگاه بریستول در مقطع ارشد

رشته ریاضیات مهندسی در دانشگاه بریستول در مقطع ارشد

رشته تاریخ هنر در دانشگاه بریستول

رشته تاریخ هنر در دانشگاه بریستول

کارشناسی ارشد فیلم و تلویزیون در دانشگاه بریستول

کارشناسی ارشد فیلم و تلویزیون در دانشگاه بریستول

بازدید مجازی موزه لندن

بازدید مجازی موزه لندن

 معرفی رشته حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه بریستول

معرفی رشته حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه بریستول

رشته Fashion در دانشگاه کینگستون

رشته Fashion در دانشگاه کینگستون

رشته عکاسی در دانشگاه کینگستون در مقطع ارشد

رشته عکاسی در دانشگاه کینگستون در مقطع ارشد

محل اقامت در دانشگاه کینگستون

محل اقامت در دانشگاه کینگستون

شرایط منحصر به فرد کالج دیوید گیم در رشته طراحی هنر و معماری

شرایط منحصر به فرد کالج دیوید گیم در رشته طراحی هنر و معماری

دوره فاندیشن  معماری ، هنر و طراحی در کالج DAVID GAME

دوره فاندیشن معماری ، هنر و طراحی در کالج DAVID GAME

معرفی  رشته حقوق،علوم انسانی و علوم اجتماعی در کالج دیوید گیم

معرفی رشته حقوق،علوم انسانی و علوم اجتماعی در کالج دیوید گیم

معرفی رشته مهندسی در دوره فاندیشن در کالج DAVID GAME:

معرفی رشته مهندسی در دوره فاندیشن در کالج DAVID GAME:

رشته جامعه شناسی در دانشگاه HUDDERSFIELD در مقطع ارشد

رشته جامعه شناسی در دانشگاه HUDDERSFIELD در مقطع ارشد

کارشناسی ارشد سیستم های هوشمند و رباتیک در دانشگاه ESSEX

کارشناسی ارشد سیستم های هوشمند و رباتیک در دانشگاه ESSEX

رشته مهندسی عمران در مقطع ارشد در دانشگاه Brighton

رشته مهندسی عمران در مقطع ارشد در دانشگاه Brighton

صفحه 1 از 37