• ویزاهای تحصیلی در انگلستان


  • هزینه های تحصیل در انگلستان


  • آمار ایرانیان ساکن در انگلستان


  • کدام مناطق انگلستان مهاجرین بیشتری دارد؟


جدیدترین ها
  • تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchester


تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchesterتحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Manchesterآمار ایرانیان ساکن در انگلستانکدام مناطق انگلستان مهاجرین بیشتری دارد؟ساختار برنامه درسال سوم و چهارم تحصیل پزشکی در دانشگاه southamptonساختار برنامه در 2سال اول تحصیل پزشکی در دانشگاه southamptonدوره های بالینی و عملی در university of southamptonدوره پزشکی در دانشگاه university of southampton  • هیئت علمی کالج DUFF MILLER یا KENSINGTON PARK SCHOOL


  • Bishopstrow College


  • تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchester


  • تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Manchester