اخبار

دانشگاه کویین مری در شهر لندن

دانشگاه کویین مری در شهر لندن

تحصیلات در مقطع دبیرستان

تحصیلات در مقطع دبیرستان

 دانشگاه birminghamدر انگلستان

دانشگاه birminghamدر انگلستان

افتخاری دیگر از کاج Bosworth در (ISA) Essay Writing Competition

افتخاری دیگر از کاج Bosworth در (ISA) Essay Writing Competition

نتایخ درخشان کالج DAVID GAME

نتایخ درخشان کالج DAVID GAME

پذیرش در دانشگاه های انگلستان

پذیرش در دانشگاه های انگلستان

نتایج درخشان امتحانات GCSE در کالج ST. MICHAEL'S

نتایج درخشان امتحانات GCSE در کالج ST. MICHAEL'S

بهترین کالج های انگلستان برای تحصیل در رشته پزشکی

بهترین کالج های انگلستان برای تحصیل در رشته پزشکی

کالج DUFF MILLER بیشترین آمار قبولی پزشکی در انگلستان

کالج DUFF MILLER بیشترین آمار قبولی پزشکی در انگلستان

چند نکته از فرهنگ انگلیس

چند نکته از فرهنگ انگلیس

معرفی تعدادی از دبیران بنام کالج چلسی درس های پزشکی دوره ALEVEL

معرفی تعدادی از دبیران بنام کالج چلسی درس های پزشکی دوره ALEVEL

دانش آموزان هنر FOUNDATION کالج DAVID GAME از کدام دانشگاه ها پذیرش گرفتند ؟

دانش آموزان هنر FOUNDATION کالج DAVID GAME از کدام دانشگاه ها پذیرش گرفتند ؟

از امکانات کالج Duff Miller

از امکانات کالج Duff Miller

دانشگاه کاردیف شهر کاردیف انگلستان

دانشگاه کاردیف شهر کاردیف انگلستان

چرا در انگلستان تحصیل کنیم....

چرا در انگلستان تحصیل کنیم....

رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته حقوق

رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته حقوق

تحصیلات از طریق کالج David Game

تحصیلات از طریق کالج David Game

GCSEشناخته شده ترین مدرک تحصیلی

GCSEشناخته شده ترین مدرک تحصیلی

دانشگاه لیورپول

دانشگاه لیورپول

آبا هوای تقریبی هر ماه شهر BATH در کشور انگلستان

آبا هوای تقریبی هر ماه شهر BATH در کشور انگلستان

David Game UFP

David Game UFP

رقابت های ملی المپیاد شیمی در کشور انگلستان

رقابت های ملی المپیاد شیمی در کشور انگلستان

Bosworth college

Bosworth college

دوره GCSE یک دوره بسیار مهم در سیستم آموزشی کشور انگلستان

دوره GCSE یک دوره بسیار مهم در سیستم آموزشی کشور انگلستان

بهترین خوابگاه های کالج های CHELSEA و DUFF MILLER

بهترین خوابگاه های کالج های CHELSEA و DUFF MILLER

کالج Duff miller

کالج Duff miller

انجمن استعداد یابی دانشگاه Westminister

انجمن استعداد یابی دانشگاه Westminister

شرایط تحصیل در مقطع فوق لیسانس در انگلستان

شرایط تحصیل در مقطع فوق لیسانس در انگلستان

                                                                                                                                                     David Game سالن غذا خوری کالج

David Game سالن غذا خوری کالج

رنکینگ کالج David Game

رنکینگ کالج David Game

صفحه 8 از 19