اخبار

تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchester

تاثیر نمرات GCSE برای تحصیل پزشکی در دانشگاه Manchester

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Manchester

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Manchester

آمار ایرانیان ساکن در انگلستان

آمار ایرانیان ساکن در انگلستان

کدام مناطق انگلستان مهاجرین بیشتری دارد؟

کدام مناطق انگلستان مهاجرین بیشتری دارد؟

ساختار برنامه درسال  سوم و چهارم تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

ساختار برنامه درسال سوم و چهارم تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

ساختار برنامه در 2سال اول تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

ساختار برنامه در 2سال اول تحصیل پزشکی در دانشگاه southampton

دوره های بالینی و عملی در university of southampton

دوره های بالینی و عملی در university of southampton

دوره پزشکی در دانشگاه university of southampton

دوره پزشکی در دانشگاه university of southampton

سن مورد نیاز برای تحصیل پزشکی دانشگاه بریستول

سن مورد نیاز برای تحصیل پزشکی دانشگاه بریستول

درباره MBو CHB لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی در دانشگاه بریستول

درباره MBو CHB لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی در دانشگاه بریستول

هزینه و دوره لیسانس پزشکی در دانشگاه بریستول

هزینه و دوره لیسانس پزشکی در دانشگاه بریستول

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

University of EDINBURGH

University of EDINBURGH

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه EDINBURGH-

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه EDINBURGH-

مزیت های تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

مزیت های تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

سطح زبان مورد نیاز برای ورود به دانشگاهای انگلستان

سطح زبان مورد نیاز برای ورود به دانشگاهای انگلستان

آب و هوای شهر نیوکاسل

آب و هوای شهر نیوکاسل

دانشگاه نورث آمبریا

دانشگاه نورث آمبریا

Royall college of medicine

Royall college of medicine

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه  UCL

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه UCL

شرایط تحصیل در کالج / دانشگاه ها برای افراد (۱۸ – ۲۴) سال

شرایط تحصیل در کالج / دانشگاه ها برای افراد (۱۸ – ۲۴) سال

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Cambridge

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Cambridge

شرایط تحصیل در مدارس برای افراد (۱۴ – ۱۷) سال در رشته پزشکی

شرایط تحصیل در مدارس برای افراد (۱۴ – ۱۷) سال در رشته پزشکی

شرایط تحصیل در مدارس برای افراد ( ۸ – ۱۳) سال

شرایط تحصیل در مدارس برای افراد ( ۸ – ۱۳) سال

تحصیل در رشته  پزشکی در انگلستان

تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

آب و هوای شهر آکسفورد

آب و هوای شهر آکسفورد

اطلاعات تکمیلی دانشگاه ساسکس

اطلاعات تکمیلی دانشگاه ساسکس

دانشگاه ساسکس انگلستان

دانشگاه ساسکس انگلستان

شهر آکسفورد انگلستان

شهر آکسفورد انگلستان

فرهنگ شهر نیو کاسل

فرهنگ شهر نیو کاسل

صفحه 5 از 29