اخبار

برگزیده ای از نتایج تابستانی سال 2015 در کالج David Game

برگزیده ای از نتایج تابستانی سال 2015 در کالج David Game

اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER

اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER

 از لندن بیشتر بدانیم SHARD TOWER

از لندن بیشتر بدانیم SHARD TOWER

Bath Academy

Bath Academy

پیشنهاد بهترین دانشگاه های انگلستان به کالج Duff Miller

پیشنهاد بهترین دانشگاه های انگلستان به کالج Duff Miller

موزه ملی فوتبال شهر منچستر National Football Museum  Manchester

موزه ملی فوتبال شهر منچستر National Football Museum Manchester

سیستم آموزشی انگلستان

سیستم آموزشی انگلستان

 شرایط تمدید ویزا سرمایه گذاری (کار آفرینی) :

شرایط تمدید ویزا سرمایه گذاری (کار آفرینی) :

نتایج نمرات کالج BOSWOTH 2016

نتایج نمرات کالج BOSWOTH 2016

دانشگاه کوئین مری لندن (QMUL)

دانشگاه کوئین مری لندن (QMUL)

کالج DUFF MILLER به کالج Kensington Park School تبدیل خواهد شد.

کالج DUFF MILLER به کالج Kensington Park School تبدیل خواهد شد.

رتبه دانشگاه Bristol در رشته های مختلف

رتبه دانشگاه Bristol در رشته های مختلف

از BATH ACADEMY بیشتر بدانید

از BATH ACADEMY بیشتر بدانید

آخرین فرصت ثبت نام

آخرین فرصت ثبت نام

مشاوره با حضور نمایندگان کالج های DUFF MILLER و CHELSEA

مشاوره با حضور نمایندگان کالج های DUFF MILLER و CHELSEA

تعدادی از دانش آموزان کالج DUFF MILLER که در رشته پزشکی از دانشگاه ها پذیرش گرفتند

تعدادی از دانش آموزان کالج DUFF MILLER که در رشته پزشکی از دانشگاه ها پذیرش گرفتند

50 درصد تخفیف برای دانش آموزان با معدل بالا

50 درصد تخفیف برای دانش آموزان با معدل بالا

فرصت محدود برای حضور در مشاوره روز 23 آبان با نماینده کالج های DUFF MILLER و CHELSEA

فرصت محدود برای حضور در مشاوره روز 23 آبان با نماینده کالج های DUFF MILLER و CHELSEA

نماینده رسمی کالج DUFF MILLER و کالج CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

نماینده رسمی کالج DUFF MILLER و کالج CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

تخفیف ویژه برای یک دانش آموزان ممتاز دارای معدل بالای 19.80

تخفیف ویژه برای یک دانش آموزان ممتاز دارای معدل بالای 19.80

حضور نمایندگان کالج Duff Miller و Chelsea Independent college در ایران

حضور نمایندگان کالج Duff Miller و Chelsea Independent college در ایران

مشاوره با حضور نمایندگان کالج های DUFF MILLER و CHELSEA

مشاوره با حضور نمایندگان کالج های DUFF MILLER و CHELSEA

دیدار و مصاحبه با نماینده کالج های چلسیCHELSEA و داف میلر DUFF MILLER

دیدار و مصاحبه با نماینده کالج های چلسیCHELSEA و داف میلر DUFF MILLER

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج DUFF MILLER

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج DUFF MILLER

نتیجه امتحانات دورهALEVEL در کالج CHELSEA در سال 2017

نتیجه امتحانات دورهALEVEL در کالج CHELSEA در سال 2017

مدیر دپارتمان شیمی کالج DUFF MILLER

مدیر دپارتمان شیمی کالج DUFF MILLER

تجربه دانش آموزان UFP در کالج David Game

تجربه دانش آموزان UFP در کالج David Game

روش تدریس در کالج DAVID GAME

روش تدریس در کالج DAVID GAME

کتاب ها و مباحث درسی CHEMISTRY , BIOLOGY , ECONOMIC , BUSINESS در دوره FOUNDATION کالج DAVID GAME

کتاب ها و مباحث درسی CHEMISTRY , BIOLOGY , ECONOMIC , BUSINESS در دوره FOUNDATION کالج DAVID GAME

Architecture, Art & Designرشته هنر در کالج DAVID GAME

Architecture, Art & Designرشته هنر در کالج DAVID GAME

صفحه 9 از 19