اخبار

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج DUFF MILLER

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج DUFF MILLER

نتیجه امتحانات دورهALEVEL  در کالج CHELSEA در سال 2017

نتیجه امتحانات دورهALEVEL در کالج CHELSEA در سال 2017

مدیر دپارتمان شیمی کالج DUFF MILLER

مدیر دپارتمان شیمی کالج DUFF MILLER

تجربه دانش آموزان UFP در کالج David Game

تجربه دانش آموزان UFP در کالج David Game

روش تدریس در کالج DAVID GAME

روش تدریس در کالج DAVID GAME

کتاب ها و مباحث درسی CHEMISTRY , BIOLOGY , ECONOMIC , BUSINESS در دوره FOUNDATION  کالج  DAVID GAME

کتاب ها و مباحث درسی CHEMISTRY , BIOLOGY , ECONOMIC , BUSINESS در دوره FOUNDATION کالج DAVID GAME

Architecture, Art & Designرشته هنر در کالج DAVID GAME

Architecture, Art & Designرشته هنر در کالج DAVID GAME

آب و هوای شهر منچستر

آب و هوای شهر منچستر

رنگینگ های جدید دانشگاه BRISTOL

رنگینگ های جدید دانشگاه BRISTOL

شهر لیدز در انگلستان از بهترین شهرها برای تحصیل

شهر لیدز در انگلستان از بهترین شهرها برای تحصیل

افتخاری دیگر از دانشگاه City University Of London

افتخاری دیگر از دانشگاه City University Of London

دانشگاه Queen Mary

دانشگاه Queen Mary

شادترین شهر اروپا شفیلد

شادترین شهر اروپا شفیلد

شرایط تحصیل در مقطع لیسانس یا کارشناسی در انگلستان

شرایط تحصیل در مقطع لیسانس یا کارشناسی در انگلستان

رنکینگ جهانی دانشگاه Queen Mary

رنکینگ جهانی دانشگاه Queen Mary

دانشگاه Essex

دانشگاه Essex

Medical Programme در کالج David Game

Medical Programme در کالج David Game

امکانات ورزشی کالج لوکس Duff Miller

امکانات ورزشی کالج لوکس Duff Miller

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME  در دوره UFP  در شهر لندن در رشته حقوق

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته حقوق

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

دوره تحصیلی ALEVELS در انگلستان

دوره تحصیلی ALEVELS در انگلستان

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME  در دوره UFP  در شهر لندن در رشته حسابداری

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته حسابداری

رنکینگ دانشگاه های انگلستان در رشته حقوق

رنکینگ دانشگاه های انگلستان در رشته حقوق

موزه ی اولستر

موزه ی اولستر

نمایشگاه هنر سال 2017 کالج  چلسی CHELSEA

نمایشگاه هنر سال 2017 کالج چلسی CHELSEA

دانشکده های دانشگاه لیدز در انگلستان

دانشکده های دانشگاه لیدز در انگلستان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در دانشگاه City

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در دانشگاه City

آزمون BMAT

آزمون BMAT

خروجی کالج Duff Miller در رشته پزشکی

خروجی کالج Duff Miller در رشته پزشکی

دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان

دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان

صفحه 9 از 18