اخبار

St Mike

St Mike

دوره ALEVEL در کالج KPS *(DUFF MILLER)

دوره ALEVEL در کالج KPS *(DUFF MILLER)

خدمات کالج DAVID GAME

خدمات کالج DAVID GAME

نتایج درخشان امتحانات ALEVEL در BATH ACADEMY

نتایج درخشان امتحانات ALEVEL در BATH ACADEMY

آکواریوم دریای زندگی در لندن

آکواریوم دریای زندگی در لندن

دوره GCSE  دوره جی سی اس ای

دوره GCSE دوره جی سی اس ای

ترجمه مدارک جهت تحصیل و سفر به انگلستان

ترجمه مدارک جهت تحصیل و سفر به انگلستان

ملیت های مختلفی که در دوره تابستانی کالج چلسی حضور دارند

ملیت های مختلفی که در دوره تابستانی کالج چلسی حضور دارند

از فارغ التحصیلان بنام دانشگاه Essex

از فارغ التحصیلان بنام دانشگاه Essex

تعدادی از دانش آموزان کالج CHELSEA که در رشته پزشکی از دانشگاه ها پذیرش گرفتند

تعدادی از دانش آموزان کالج CHELSEA که در رشته پزشکی از دانشگاه ها پذیرش گرفتند

آزمون UKCAT در سال 2017

آزمون UKCAT در سال 2017

شهر بلفاست در انگلستان

شهر بلفاست در انگلستان

دوره university foundation program) UFP )

دوره university foundation program) UFP )

از انگلیس بیشتر بدانید .....

از انگلیس بیشتر بدانید .....

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته نویسندگی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته نویسندگی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی معماری

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی معماری

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته دارو سازی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته دارو سازی

موسسه علم گستر کاوه اولین و حرفه ای ترین موسسه اعزام دانشجو به انگلستان

موسسه علم گستر کاوه اولین و حرفه ای ترین موسسه اعزام دانشجو به انگلستان

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته روانشناسی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته روانشناسی

دوره تابستانی هنر و طراحی در کالج خصوصی چلسی

دوره تابستانی هنر و طراحی در کالج خصوصی چلسی

سیستم آموزشی انگلستان در نگاهی کلی

سیستم آموزشی انگلستان در نگاهی کلی

تحصیل در کشور انگلستان

تحصیل در کشور انگلستان

مهلت ثبت نام دوره های تحصیلی

مهلت ثبت نام دوره های تحصیلی

کالج بین المللی CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

کالج بین المللی CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

FOUNDATION در کالج DAVID GAME

FOUNDATION در کالج DAVID GAME

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج CHELSEA

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج CHELSEA

دانشگاه های انگلستان بهترین مقصد تحصیلی دانشجویان بین المللی

دانشگاه های انگلستان بهترین مقصد تحصیلی دانشجویان بین المللی

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

لوکیشن جدید کالج DAVID GAME

لوکیشن جدید کالج DAVID GAME

صفحه 10 از 22