اخبار

دوره university foundation program) UFP )

دوره university foundation program) UFP )

از انگلیس بیشتر بدانید .....

از انگلیس بیشتر بدانید .....

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته نویسندگی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته نویسندگی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی معماری

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی معماری

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته دارو سازی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته دارو سازی

موسسه علم گستر کاوه اولین و حرفه ای ترین موسسه اعزام دانشجو به انگلستان

موسسه علم گستر کاوه اولین و حرفه ای ترین موسسه اعزام دانشجو به انگلستان

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته روانشناسی

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته روانشناسی

دوره تابستانی هنر و طراحی در کالج خصوصی چلسی

دوره تابستانی هنر و طراحی در کالج خصوصی چلسی

سیستم آموزشی انگلستان در نگاهی کلی

سیستم آموزشی انگلستان در نگاهی کلی

تحصیل در کشور انگلستان

تحصیل در کشور انگلستان

مهلت ثبت نام دوره های تحصیلی

مهلت ثبت نام دوره های تحصیلی

کالج بین المللی CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

کالج بین المللی CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

FOUNDATION در کالج DAVID GAME

FOUNDATION در کالج DAVID GAME

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج CHELSEA

لیست کادر مسئولین و دبیران کالج CHELSEA

دانشگاه های انگلستان بهترین مقصد تحصیلی دانشجویان بین المللی

دانشگاه های انگلستان بهترین مقصد تحصیلی دانشجویان بین المللی

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

افتخاری دیگر از کالج DAVID GAME

لوکیشن جدید کالج DAVID GAME

لوکیشن جدید کالج DAVID GAME

کالج Bosworth در المپیاد شیمی (RSC) UK Olympiad درخشید.

کالج Bosworth در المپیاد شیمی (RSC) UK Olympiad درخشید.

شهر لندن برای تحصیل

شهر لندن برای تحصیل

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

شهر بیرمنگام

شهر بیرمنگام

از دیگر افتخارات دانشگاه Bristol

از دیگر افتخارات دانشگاه Bristol

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی مکانیک

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی مکانیک

کالج BOSWORTH

کالج BOSWORTH

فرهنگ انگلستان

فرهنگ انگلستان

دوره های FOUNDATION کالج DAVID GAME

دوره های FOUNDATION کالج DAVID GAME

دانش آموزان BOSWORTH درDisneyland Paris

دانش آموزان BOSWORTH درDisneyland Paris

نگاهی به کالج DAVID GAME

نگاهی به کالج DAVID GAME

چرا تحصیل در انگلستان ؟

چرا تحصیل در انگلستان ؟

صفحه 7 از 19