اخبار

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME  در دوره UFP  در شهر لندن در رشته مهندسی مکانیک

نتایج نمرات دانش آموزان برتر ایرانی کالج DAVID GAME در دوره UFP در شهر لندن در رشته مهندسی مکانیک

کالج BOSWORTH

کالج BOSWORTH

فرهنگ انگلستان

فرهنگ انگلستان

دوره های FOUNDATION کالج  DAVID GAME

دوره های FOUNDATION کالج DAVID GAME

دانش آموزان BOSWORTH  درDisneyland Paris

دانش آموزان BOSWORTH درDisneyland Paris

نگاهی به کالج DAVID GAME

نگاهی به کالج DAVID GAME

چرا تحصیل در انگلستان ؟

چرا تحصیل در انگلستان ؟

دانشگاه کویین مری در شهر لندن

دانشگاه کویین مری در شهر لندن

تحصیلات در مقطع دبیرستان

تحصیلات در مقطع دبیرستان

 دانشگاه birminghamدر انگلستان

دانشگاه birminghamدر انگلستان

افتخاری دیگر از کاج Bosworth  در (ISA) Essay Writing Competition

افتخاری دیگر از کاج Bosworth در (ISA) Essay Writing Competition

نتایخ درخشان کالج  DAVID GAME

نتایخ درخشان کالج DAVID GAME

پذیرش در دانشگاه های انگلستان

پذیرش در دانشگاه های انگلستان

نتایج درخشان امتحانات  GCSE در کالج ST. MICHAEL'S

نتایج درخشان امتحانات GCSE در کالج ST. MICHAEL'S

بهترین کالج های انگلستان برای تحصیل در رشته پزشکی

بهترین کالج های انگلستان برای تحصیل در رشته پزشکی

کالج DUFF MILLER بیشترین آمار قبولی پزشکی در انگلستان

کالج DUFF MILLER بیشترین آمار قبولی پزشکی در انگلستان

چند نکته از فرهنگ انگلیس

چند نکته از فرهنگ انگلیس

معرفی تعدادی از دبیران بنام کالج چلسی درس های پزشکی دوره ALEVEL

معرفی تعدادی از دبیران بنام کالج چلسی درس های پزشکی دوره ALEVEL

دانش آموزان هنر FOUNDATION کالج  DAVID GAME  از کدام دانشگاه ها پذیرش گرفتند ؟

دانش آموزان هنر FOUNDATION کالج DAVID GAME از کدام دانشگاه ها پذیرش گرفتند ؟

از امکانات کالج Duff Miller

از امکانات کالج Duff Miller

دانشگاه کاردیف شهر کاردیف انگلستان

دانشگاه کاردیف شهر کاردیف انگلستان

چرا در انگلستان تحصیل کنیم....

چرا در انگلستان تحصیل کنیم....

رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته حقوق

رنکینگ دانشگاه های کشور انگلستان در رشته حقوق

تحصیلات از طریق کالج David Game

تحصیلات از طریق کالج David Game

GCSEشناخته شده ترین مدرک تحصیلی

GCSEشناخته شده ترین مدرک تحصیلی

دانشگاه لیورپول

دانشگاه لیورپول

آبا هوای تقریبی هر ماه شهر BATH  در کشور انگلستان

آبا هوای تقریبی هر ماه شهر BATH در کشور انگلستان

David Game UFP

David Game UFP

رقابت های ملی المپیاد شیمی در کشور انگلستان

رقابت های ملی المپیاد شیمی در کشور انگلستان

Bosworth college

Bosworth college

صفحه 7 از 18