• تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان


  • تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان


  • واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی


  • دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد


  • تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان


  • دانشگاههای برتر دررشته جرم شناسی در انگلستان


  • تحصیل در رشته جرم شناسی در انگلستان


  • دانشگاههای برتر انگلستان در رشته علوم ورزشی


  • رشته علوم ورزشی رشته ای برتر در انگلستان


  • متقاضی دانشگاه Exeter در چه آزمونی باید شرکت کند؟


University of Dundee
دانشگاه داندی در سال ۱۸۸۱ تأسیس شده است و در شرق اسکاتلند واقع شده است این دانشگاه از دانشگاه های برتر انگلستان در رشته پزشکی دندانپزشکی حقوق و علوم زیستی میباشد و شهرت زیادی در رشته هنر وطراحی در انگلستان دارد

.این دانشگاه پنجمین دانشگاه برتر پزشکی  برای تحصیل پزشکی در انگلستان میباشد

همچنین دانشگاه بر اشتغال فارغ التحصیلان تمرکز بساری دارد و آنها را در این زمینه راهنمایی میکند

.درصد رضایت دانشجویان از این دانشگاه بسیار بالا میباشد