• تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان


  • تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان


  • واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی


  • دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد


  • تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان


  • دانشگاههای برتر دررشته جرم شناسی در انگلستان


  • تحصیل در رشته جرم شناسی در انگلستان


  • دانشگاههای برتر انگلستان در رشته علوم ورزشی


  • رشته علوم ورزشی رشته ای برتر در انگلستان


  • متقاضی دانشگاه Exeter در چه آزمونی باید شرکت کند؟


تحصیل در دانشکده هنر بریستول
دانشکده هنر

دلایل بسیاری برای انتخاب دانشکده هنر بریستول وجود دارد، اما مهم ترین آن ها تنوع و کیفیت رشته هایی است که در آن ارائه می شود، از باستان شناسی ماقبل تاریخ گرفته تا سینمای آوانگارد (پیشرو)،  که تنوع زمینه ها و ساختار آموزشی آن ها با بهترین و جدید ترین روش ها  توسط محققینی برجسته، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. آنها نهایت کوشش خود را می کنند تا تعداد دانشجویان را در کلاس ها محدود نگاه داشته تا برای بهره مندی هرچه بیشتر دانشجویان از سیستم آموزشی خود، بهترین ابزار و امکانات را دراختیار آن ها قرار دهد.