• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


 • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


 • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


 • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


 • رده بندی دانشگاه سافولک


 • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


 • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


 • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


 • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


 • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


مراحل پذیرش دانشجو در انگلستان
:مراحل پذیرش دانشگاه آنلاین بصورت زیر میباشد 

 • ثبت نام درUCAS website با نام کاربر و کلمه عبور
 • بر روی لینک کالج و دانشگاه مورد نظر کلیک کرده و بعد از کلیک کردن وارد صفحه ‘UKApplication9’ میشوید
 • برای سوأل "آیا برای تحصیل بین المللی اقدام میکنید؟" باید گزینه بله را انتخاب کنید
 • بعد از درخواست خود از صحیح بودن آدرس ایمیل ومشخصات خود اطمینان حاصل یابید
 • کد مورد نیاز که از طریق ایمیل برای شما فرستاده شده است وارد کنید
 • بعد از تأیید، فرم  درخواست خود را تکمیل کنید