• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


  • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


  • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


  • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


  • رده بندی دانشگاه سافولک


  • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


  • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


  • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


  • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


  • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


چگونه شما را در پذیرش دانشگاه های انگلستان یاری میکنیم ؟
یاری ما به شما در درخواست اولیه برای پذیرش دانشگاه ،ویرایش بیانیه شخصی با خدمات و پشتیبانی ویژه و رایگان

 Skype ترتیب مشاوره رایگان خود در دفاتر ما و یا از طریق  -

 آخرین مهلت پذیرش دانشگاه -

جزئیات کامل در مورد آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه های انگلستان -

آخرین مهلت ارسال درخواست برای دانشگاه مورد نظر برای دانشجویان اروپایی ۱۵ ژانویه و برای دانشجویان غیر اروپایی۳۰  ژوئیه میباشد