• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


 • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


 • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


 • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


 • رده بندی دانشگاه سافولک


 • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


 • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


 • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


 • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


 • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


درخواست پذیرش دانشگاه ها و کالج توسطSI-UK
ما با ارائه خدمات درخواست پذیرش برای دانشگاه های برتر انگلستان ومشاوره رایگان  شما را در انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر در انگلستان یاری میکنیم

 از میان ۱۰۰,۰۰۰رشته تحصیلی ،رشته تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید UCAS میتوانید با 

 :UCAS دسترسی به موارد زیر از طریق 

 • معرفی دوره ها و کالج ها
 • درخواست پذیرش از ۵ دانشگاه در انگلستان
 • ثبت نام در UCAS
 • ویرایش بیانیه شخصی
 • اضافه کردن مرجع در UCAS و ارسال درخواست خود
 • ارسال درخواست پذیرش به دانشگاه
 • ردیابی  دائمی درخواست خود