• تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان


  • تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان


  • واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی


  • دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد


  • تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان


  • دانشگاههای برتر دررشته جرم شناسی در انگلستان


  • تحصیل در رشته جرم شناسی در انگلستان


  • دانشگاههای برتر انگلستان در رشته علوم ورزشی


  • رشته علوم ورزشی رشته ای برتر در انگلستان


  • متقاضی دانشگاه Exeter در چه آزمونی باید شرکت کند؟


تحصیل در دانشگاه لنکستر انگلستان
لنکستر یکی از چند دانشگاه جهت تحصیل در انگلستان است که دارای یک سیستم دانشگاهی می باشد این دانشگاه بطورکلی دارای ۹ کالج ست که ۸ کالج برای دانشجویان کارشناسی و یکی برای تحصیلات تکمیلی در دسترس می باشد دانشگاه لنکستر مانند شهری کوچک دارای بانکها،کافه ها،مغازه ها ،پیش دبستانی و خدمات بهداشتی است.دانشجویان همچنین می توانند از گالری های هنری دانشگاه خود مجموعه ای از هنرهای بین المللی است لذت ببرند.