• تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان


  • تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان


  • واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی


  • دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد


  • تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان


  • دانشگاههای برتر دررشته جرم شناسی در انگلستان


  • تحصیل در رشته جرم شناسی در انگلستان


  • دانشگاههای برتر انگلستان در رشته علوم ورزشی


  • رشته علوم ورزشی رشته ای برتر در انگلستان


  • متقاضی دانشگاه Exeter در چه آزمونی باید شرکت کند؟


قلب دانشگاهی دنیا
شاید این تنها و البته مهم ترین موردی باشد که به شما کمک کند تا تصمیم ادامه تحصیل در این کشور را قطعی کنید. هیچ کشور دیگری در دنیا به اندازه انگلستان؛ شاعر، فیلسوف، محقق، نویسنده و متفکر تحویل دنیا نداده است. جامعه ی دانشگاهی در این کشور مانند هیچ کشور دیگری نیست به طوریکه چند تا از معتبرترین و قدیمی ترین مراکز دانشگاهی جهان در این کشور قرار دارد و شما هم با رفتن به یکی از این مراکز، این فرصت را دارید که تبدیل به یکی از افراد تاثیر گذار دنیا شوید.