• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


  • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


  • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


  • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


  • رده بندی دانشگاه سافولک


  • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


  • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


  • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


  • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


  • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


نخستین دانشگاه صنعتی انگلستان واقع در بریتانیا
دانشگاه استرثکلاید دومین دانشگاه قدیمی شهر گلاسکو واقع در اسکاتلند می باشد.دانشگاهی پیشتاز در عرصه فناوری و مدیریت که تنها هدفش ایجاد مکانی برای یادگیری مفید می باشد.

 

 

این دانشگاه برای تحصیل در انگلستان از دانشگاه های فعال بریتانیا در زمینه ی همکاری بین المللی آموزشی است و همچنین یکی از برترین دانشگاه هایی می باشد که رشته ی مدیریت را ارائه می دهد.

فارغ التحصیلان دانشگاه مدرکی با اعتبار سه گانه کسب می کنند که اعتبار آن در بریتانیا ، آمریکا و اروپا می باشد.نخستین دانشگاه صنعتی بریتانیا لقب دانشگاه استرثکلاید می باشد .

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل دررشته های اقتصاد ، بازرگانی ، حقوق ، داروشناسی و داروسازی را دارند،دانشگاه استرثکلاید توصیه می شود