• فعالیت دانشگاه بلفاست در چه رشته هایی است؟


  • مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر


  • طرح های بزرگتری برای دانشگاه آلستر در راه است


  • آیا دانشگاه الستر هنوز موفق است؟


  • رده بندی دانشگاه سافولک


  • برنامه های آموزشی دانشگاه سافولک


  • معرفی دانشگاه سافولک در انگلستان


  • نرخ رضایتمندی از رشته کشاورزی در انگلستان


  • میزان درخواست تحصیل در رشته کشاورزی


  • تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی در انگلستان


تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Queen Mary
مدت تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه Queen Mary 5 سال می باشد. هزینه تحصیل در انگلستان، رشته پزشکی در دانشگاه Queen Mary سالانه 35000 پوند است. کسب نمره IELTS UKVI 6.5 ضروری است و مهارتها کمتر از 6.0 نباشند.