• تحصیل در رشته تئاتر و سینما در انگلستان


  • تحصیل در یکی از محبوبترین رشته ها در انگلستان


  • واحدهای آموزشی در رشته ساختمان سازی


  • دو دانشگاه که رتبه برتر در رشته ساختمان سازی را دارد


  • تحصیل در رشته ساختمان سازی انگلستان


  • دانشگاههای برتر دررشته جرم شناسی در انگلستان


  • تحصیل در رشته جرم شناسی در انگلستان


  • دانشگاههای برتر انگلستان در رشته علوم ورزشی


  • رشته علوم ورزشی رشته ای برتر در انگلستان


  • متقاضی دانشگاه Exeter در چه آزمونی باید شرکت کند؟


رشته زبانشناسی در انگلستان
در سال ۲۰۱۵ تنها کمتر از ۶۰۰ دانشجو تحصیلات خود را در رشته زبان‌شناسی آغاز کرده‌اند، اما تعداد دانشگاه‌های ارائه‌دهنده این رشته همچنان در حال افزایش گزارش شده‌است.

تعداد این دانشگاه‌ها در سال ۲۰۱۷ به ۶۸ خواهد رسید، که این تعداد ۲ تا بیشتر از سال تحصیلی جاری است. این رشته گاهی به‌عنوان بخشی از دوره‌های آموزش زبان انگلیسی ارائه می‌شود. نسبت به آخرین نسخه راهنمای دانشگاهی Guide، در آخرین نسخه جدول این رشته سه دانشگاه بیشتر از گذشته وجود دارد. علم زبان‌شناسی به‌طور کلی نحوه کارکرد زبان را بررسی کرده و می‌تواند در گفتاردرمانی یا زمینه درحال‌رشد تدریس زبان انگلیسی به کار گرفته شود. این رشته از زمان اعمال شهریه ۹۰۰۰پوندی وضعیت بهتری نسبت به انتظارات پیدا کرده و تقاضا و ثبت‌نام برای این رشته نسبت به ابتدای دهه گذشته افزایش چشم‌گیری داشته‌است.