• رنکینگ دانشگاه Bristol در سطح جهانی


  • مقایسه دانشگاه Bristol در رشته دامداری با دانشگاه های آمریکا


  • رنکینگ رشته های دامپزشکی و جغرافی و علوم زمین (Eart Science) در دانشگاه Bristol


  • رنکینگ دانشگاه Bristol و رشته هایی که در Bristol تدریس می شوند


  • رشته بازرگانی و مدیریت و بازاریابی در دانشگاه City


  • رشته برق و الکترونیک در دانشگاه City


  • رنکینگ دانشگاه Essex


  • رنکینگ دانشگاه Kingston


  • رنکینگ دانشگاه westminster


  • رنکینگ دانشگاه Queen Mary


رنکینگ رشته های دامپزشکی و جغرافی و علوم زمین (Eart Science) در دانشگاه Bristol
.

دانشگاه Bristol سی و هفتمین دانشگاه برتر در سطح جهانی است شایان ذکر است که دانشگاه Bristol در رشته علوم دامپزشکی دارای رتبه 11 دانشگاه برتر در جهان می باشد، در جغرافی رنکینگ  18 و در علوم زمین (Earth Science) 19 را از آن خود کرده است. دانشگاه Bristol جزء 20 دانشگاه برتر در جهان در رشته های نامبرده می باشد. موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و انحصاری بسیاری از کالج ها و دانشگاه های کشور انگلستان در ایران می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

.