• رنکینگ دانشگاه Bristol در سطح جهانی


  • مقایسه دانشگاه Bristol در رشته دامداری با دانشگاه های آمریکا


  • رنکینگ رشته های دامپزشکی و جغرافی و علوم زمین (Eart Science) در دانشگاه Bristol


  • رنکینگ دانشگاه Bristol و رشته هایی که در Bristol تدریس می شوند


  • رشته بازرگانی و مدیریت و بازاریابی در دانشگاه City


  • رشته برق و الکترونیک در دانشگاه City


  • رنکینگ دانشگاه Essex


  • رنکینگ دانشگاه Kingston


  • رنکینگ دانشگاه westminster


  • رنکینگ دانشگاه Queen Mary


رشته برق و الکترونیک در دانشگاه City
.

در دانشگاه City طیف وسیعی از رشته ها مانند مهندسی ، ریاضیات ، انفورماتیک ، هنر ، علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، حقوق ، بهداشت و تجارت ارائه می شود. دانشگاه City دومین دانشگاه برتر درلندن و یازدهمین دانشگاه برتر در انگلستان در رشته مهندسی برق و الکترونیک می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی وانحصاری دانشگاه City در ایران تماس بگیرید.

.