اخبار

میزان موفقیت کالج Queen Ethelberga's در آموزش و تحصیل دانش آموزان

میزان موفقیت کالج Queen Ethelberga's در آموزش و تحصیل دانش آموزان

Queen Ethelberga's در تلگراف

Queen Ethelberga's در تلگراف

یکی از بهترین ترین دانشگاه های انگلستان

یکی از بهترین ترین دانشگاه های انگلستان

موفقیت دانش آموزان کالج David Game در سال 2015

موفقیت دانش آموزان کالج David Game در سال 2015

کالج Ealing در ارزیابی های انجام شده توسط Ofsed

کالج Ealing در ارزیابی های انجام شده توسط Ofsed

دانش آموزان موفق ایرانی در کالج David Game

دانش آموزان موفق ایرانی در کالج David Game

دریافت جایزه CIFE توسط دانش آموزان کالج Bath Academy

دریافت جایزه CIFE توسط دانش آموزان کالج Bath Academy

Queen Ethelberga's یک فرصت بی نظیر

Queen Ethelberga's یک فرصت بی نظیر

قبولی بالا در کالج Albemarle

قبولی بالا در کالج Albemarle

ورود 98 درصد از دانش آموزان کالج Queen Ethelberga's به دانشگاه

ورود 98 درصد از دانش آموزان کالج Queen Ethelberga's به دانشگاه

میزان موفقیت کالج Queen Ethelberga's

میزان موفقیت کالج Queen Ethelberga's

شروع دوره دبیرستان در انگلستان

شروع دوره دبیرستان در انگلستان

Business & Technology Education Council) BTEC)

Business & Technology Education Council) BTEC)

تحصیل در کالج Ealing با قبولی بالا

تحصیل در کالج Ealing با قبولی بالا

میزان موفقیت دانش آموزان در کالج David Game در دوره A-Level در سال 2014

میزان موفقیت دانش آموزان در کالج David Game در دوره A-Level در سال 2014

دوره های آمادگی آزمون های ورودی دانشگاه ها در کالج David Game

دوره های آمادگی آزمون های ورودی دانشگاه ها در کالج David Game

آیا متقاضی شرکت در آزمون LNAT می باشید؟

آیا متقاضی شرکت در آزمون LNAT می باشید؟

آزمونLNAT  یا The Law National Aptitude Test

آزمونLNAT یا The Law National Aptitude Test

تحقیقات دانشگاه Westminister در رابطه با بیماری مالاریا

تحقیقات دانشگاه Westminister در رابطه با بیماری مالاریا

رنکینگ رشته حقوق در دانشگاه Westminiter

رنکینگ رشته حقوق در دانشگاه Westminiter

موفقیت دانش آموزان  دوره UFP هنر

موفقیت دانش آموزان دوره UFP هنر

معرفی دانشگاه Westminster

معرفی دانشگاه Westminster

برنامه های فوق برنامه کالج David Game و مزایای آن ها

برنامه های فوق برنامه کالج David Game و مزایای آن ها

دانش آموزان موفق کالج David Game

دانش آموزان موفق کالج David Game

اهمیت Guardian

اهمیت Guardian

دوره UFP در کالج David Game

دوره UFP در کالج David Game

کالج Albemarle

کالج Albemarle

دلایل انتخاب دوره UFP برای ادامه تحصیل

دلایل انتخاب دوره UFP برای ادامه تحصیل

آیا می دانید UFP در چه رشته هایی ارائه می شود؟

آیا می دانید UFP در چه رشته هایی ارائه می شود؟

UFP راهی مطمئن برای ورود به دانشگاه

UFP راهی مطمئن برای ورود به دانشگاه

صفحه 24 از 25