انگلیسی

دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان

دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان

دانشکده آموزش، حقوق و علوم اجتماعی:

دانشکده آموزش، حقوق و علوم اجتماعی از سه دانشکده تشکیل شده است: حقوق، آموزش و علوم اجتماعی که همه آنها از شهرت و اعتبار ملی و بین المللی به لحاظ مزیتهای آموزشی و یادگیری، برخوردارند. 

دانشکده هنرهای نمایشی، رسانه و زبان انگلیسی:

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط تحصیل و سفر به انگلستان با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان دانشکده های دانشگاه birmingham انگلستان