دانشگاه Kingston

دانشگاه Kingston در شهر کینگستون تیمز، شهر شلوغی در کنار رودخانه واقع در مرز لندن و سوری قرار داد. دانشگاه کینگستون، نمونه های بسیاری از فعالیتهای نوآورانه در تدریس، یادگیری و ارزشیابی را ارائه کرده است. هیئت علمی دانشگاه کینگستون، در پنج دانشکده تقسیم شده اند. در هر دانشکده، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و همچنین تحقیق و پژوهش در زمینه های مرتبط ارائه میشود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه  تماس بگیرید

 

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞
 
https://t.me/egkaveh

 

 

 

دانشگاه Kingston دانشگاه Kingston دانشگاه Kingston دانشگاه Kingston