انگلیسی

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان

یک مرکز حرفه ای برای پژوهش و تحصیل است که بیش از ۴۳۰ کارمند و ۱۴۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حدود ۴۰۰ دانش آموز از سراسر جهان را دارد .

مدارس فعال دانشکده شامل : مدرسه زیست شیمی – مدرسه سلولی و پزشکی مولکولی – مدرسه فارموکولوژی و علوم اعصاب

چند پیشرفت در تحقیقات از دانشگاهیان و سرمایه گذاری های تجاری در ترجمه علوم است که می تواند راه را برای انقلابی  در درمان بیماری هموار کند.

چند دانشگاه حاوی ساختار متمرکز برای پژوهش و آموزش در هر دو رشته زیست پزشکی انسان و حیوان و علوم بالینی وجود دارد و به رشد دانشکده پزشکی در محیط دانشجویی دانشگاه بریستول کمک می نماید .

رشته های موجود در دوره کارشناسی

علوم پزشکی – زیست شیمی – سلولی و پزشکی مولکولی – علوم اعصاب – داروشناسی – فیزیولوژی

رشته های در حال تدریس در کارشناسی ارشد

تحقیقات علوم پزشکی – بیوفیزیک و مولکولی علوم زندگی – علوم پیوند و انتقال

رشته های دوره دکتری

بیو شیمی – سلولی مولکولی و پزشکی – فیزیو لوژی و مارکولوژی – پویا سلولی مولکولی – عصب دینامیک
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط تحصیل و سفر به انگلستان با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بریستول انگلستان