خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY

خوابگاهها این دانشگاه ها هم یکی دیگر از نقاط قوت کویین مری است این دانشگاه با داشتن ۲۰۰۰اتاق تمیز و روشن با امکانات فوق العاده(به طوری که به گفته دانشجویان ان دانشگاه شبیه خوابگاه نیست و حس خانه را القا میکند)توانسته در این زمینه ها رضایت دانشجویان ووالدین را جلب کند.

پیش از شروع تحصیل و یا حتی اقدام برای پذیرش امکان بازدید و تورهای ویزیت دانشگاه کویین مری و تمامی پنج کمپست ان وجود دارد که  فرصت خوبیست  برای اشنایی با محیط و مرتفع نمودن سولات و نگرانیهای احتمالی است.

دانشکده ها و دپارتمانهای کویین مری:

دانشگاه کویین مری دارای ۳ دانشکده می باشد که دپارتمانهای مختلف زیر مجموعه انها می باشند

۱-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

۲-دانشکده علوم ومهندسی

۳-دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط تحصیل در انگلستان و رتبه بندی دانشگاه های برتر با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY خوابگاه دانشگاه  QUEEN MARY