افتخاری دیگر از دانشگاه City University Of London

افتخاری دیگر از دانشگاه City University Of London

از آخرین اطلاعیه های The Guardian دانشگاه City University of London  موفق شد تا جایگاه 5 را در کل بریتانیا و جایگاه اول را در لندن بخاطر داشتن بیشترین فضای سبز در میان 159 دانشگاه دیگر کسب کند و برای اولین بار موفق به کسب جایزه   First Class Award شد. رتبه این دانشگاه از سال گذشته 18 رتبه رشد کرده است . هم اکنون این دانشگاه زیباترین مناظر  طبیعی و فضای سبز را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از دانشگاه  City University of London  با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

 

افتخاری دیگر از دانشگاه City University Of London افتخاری دیگر از دانشگاه City University Of London