افتخاری دیگر از کاج Bosworth  در (ISA) Essay Writing Competition

Independent Schools Association Essay Writing

دانش آموزان کالج  Bosworth  در مسابقات    Writing  ESsay  مقام اول را کسب کردند  این مقاله ها در رشته علوم انسانی  Humanities  و هنر Art  نفرات اول رقابت شناخته شدند با عناوین :

The Majority’

 ‘Emerging Feminism; Chinese girls, be confident

پر واضح است که کالج بنام Bosworth  از سطح کیفی بالایی برخوردار است تا دانش آموزان خود را برای موفقیت های بزرگ آماده کند.

میتوانید برای گرفتن مشاوره و اطلاعات کامل تر بامشاوران موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

افتخاری دیگر از کاج Bosworth  در (ISA) Essay Writing Competition افتخاری دیگر از کاج Bosworth  در (ISA) Essay Writing Competition