تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه EDINBURGH-

دانشگاه Edinburgh  در اسکاتلند رنکینگ 17 را در رشته پزشکی در دنیا دارد. مدت زمان تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه ادینبرگ 6  سال است. گذراندن دوره ALEVEL برای ورود به رشته پزشکی الزامی است و نمرات باید A A A باشند که حتما دو درس شیمی و زیست را شامل می شود به همراه درس سوم که باید در زمینه علوم باشد، نمرات دوره GCSE باید 6 نمره A* یا حداقل  5 درس A و یک درس  Bباشد البته در سال 2019 با 3 نمره A و دو نمره B پذیرش می توان گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه EDINBURGH-