سطح زبان مورد نیاز برای ورود به دانشگاهای انگلستان

نمره‌ی آیتلس مورد نیاز برای ورود به رشته‌ی پزشکی در انگلستان می‌بایست حداقل ۷ باشد.

برای کشب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

سطح زبان مورد نیاز برای ورود به دانشگاهای انگلستان