تحصیل در رشته  پزشکی در انگلستان

رشته های پزشکی درانگلستان همانند دیگر کشورهای دنیا جز سرآمد رشته های تحصیلی جهت فراهم ساختن آینده ای بسیار روشن محسوب میشود. گر چه هر ساله فقط تعداد محدودی  از افراد از خارج از اتحادیه اروپا موفق به ورود به دانشگاه برای تحصیل در رشته پزشکی در  انگلستان در رشته های پزشکی می شوند

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید:

26200783

26200784

تحصیل در رشته  پزشکی در انگلستان