دانشگاه  UCL  در کشور انگلستان

رتبه هفتم بهترین دانشگاه دنیا متعلق به دانشگاه ucl  لندن است.
(UCL (University College London
کالـج دانشگاهی لنـدن
 (University College London)
.یک دانشگاه تحقیقات دولتی واقع در لندن، پایتخت انگلستـان و یکـی از کالـج‌های مؤسس دانشـگاه فـدرال لنـدن است. از نظـر میـزان ثبت ‌نامی‌ها، کالـج دانشگاهی لنـدن بزگ‌ترین انستیتیـوی تحصیـلات تکمیـلی در بریتانیـای کبیـر است و یکی از پیشـروترین دانشـگاه‌های تحقیـقاتِ چنـدرشتـه‌ای جهـان محسـوب می‌شـود.
کالـج دانشـگاهی لنـدن در جـدول‌های رتبـه‌بنـدی ملی و بین‌المللـی دانشـگاه‌ها بطـور مـداوم درجـات بـالا را به خـود اختصـاص می‌دهـد و فـارغ‌التحصیـلان آن بـالاترین نـرخ جذب در بـازار کار را داشتـه‌اند. دارنـدگان عنـوان «پـدر ملت» در کشـورهای هنـد، کنیـا و جزایـر موریس، بنیـانگـذاران کشـورهای غنـا، ژاپن مـدرن و نیجریـه، مختـرع تلفـن و تعـدادی از کاشفیـن DNA همگـی از این مؤسسـه فـارغ‌التحصیـل شـده‌اند. آکادمیسین‌های این کالـج دانشگاهی گازهـای نجیب(ستـون آخر جـدول تنـاوبی) را کشف کـرده‌اند، در کشف «هورمـون‌ها» همـکاری داشتـه‌اند، لولـه خلأ(Vacuum Tube) را اختـراع کرده‌اند و پیشرفت‌های بنیـادینی را در علـم آمار مـدرن تحقـق بخشیـده‌اند.
یکی از نکات جالب توجه درباره دانشگاه UCL نسبت بالای دانشجویان بین‌المللی محصل در آن نسبت به دانشجویان بومی‌اش است؛ 46 درصد از حدود 31 هزار دانشجویی که در این دانشگاه تحصیل می‌کنند (نزدیک 15هزار نفر) دانشجویان بین‌المللی و 16هزار نفر هم دانشجویان انگلیسی هستند. 47 درصد از کل دانشجویان UCL در مقطع کارشناسی و 53 درصد هم در مقاطع بالاتر تحصیل می‌کنند. حدود 6200 نفر هم کادر آکادمیک این دانشگاه را تشکیل می‌دهند که نزدیک 2800نفر (45درصد) آنها بین‌المللی هستند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با  مشاوران مجرب موسسه علم گستر کاوه  در ارتباط باشید

 

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 

 

 
 
 

 

دانشگاه  UCL  در کشور انگلستان دانشگاه  UCL  در کشور انگلستان