کالج Bosworth

دانش آموزان کالج BOSWORTH در رقابتی دوستانه در آزمون ریاضیات UKMT Senior Maths Challenge  شرکت کردند.هدف از این آزمون کمک به رشد و پیشرفت دانش آموزان جوان بین 11 تا 18 سال در رشته ریاضیات بوده است.

از جزئیات این آزمون 25 سوال در مدت 90 دقیقه بوده است.بیش از60 درصد دانش آموزان که از سراسر کشور در این آزمون شرکت کرده اند .

دانش آموزان کالج BOSWORTH  نیز در این رقابت ها شرکت کرده و موفق شدند تا به مرحله بعد که  Senior Kangaroo نام دارد راه پیدا کنند.

برای آشنایی  با بهترین کالج هاو ادامه تحصیل در کشور انگلستان از موسسه علم گستر کاوه  کمک بخواهید چرا که نماینده انحصاری این کالج ها در ایران است.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

کالج Bosworth