Foundation

FOUNDATION
 
فقط دانشجویان خارجی حق استفاده از این دوره را دارند.
دوره های ارائه شده که بجای دوره A-Levels می باشد 
دوره Foundation دوره ای ۱۲ ماهه یا ۹ ماهه می باشد که می تواند توسط کالجها یا دانشگاهها ارائه شود.
 
Foundation ارائه شده توسط دانشگاهها فقط برای ادامه تحصیل در همان دانشگاه می باشد و هیچگونه تضمینی برای قبولی در همان دانشگاه هم وجود ندارد
Foundation ارائه شده توسط کالجهای مختلف بر حسب نوع دروس ارائه شده توانایی ورود به رشته های مختلف را برای دانشجویان ارائه می کند. بطور مثال اگر در Foundation دروس Science و مهندسی ارائه نگردد دانشجو رشته های مهندسی و داروسازی و غیره را نمی تواند در دانشگاه انتخاب کند و فقط کالجهایی که Foundation رشته های مهندسی و علوم را ارائه می کند توانایی ورود به این رشته ها را برای دانشجو مهیا می کنند. 
Foundation های ارائه شده توسط کالجهای مختلف بر حسب نوع کیفیت بوسیله دانشگاهها مورد قبول می باشد و تعداد دانشگاههایی که Foundation یک کالج را قبول می کند موید کیفیت آن کالج می باشد. بطور مثال بیش از ۹۵ دانشگاه Foundation ارائه شده توسط کالج  David Game که بنام  UFP می باشد را قبول دارند. 
 ورود به رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی فقط از طریق دوره  A-Levels مقدور می باشد و از طریق Foundation این امکان وجود ندارد. 
 
حداقل سن برای ورود به دوره 17Foundation  سال تمام می باشد و همچنین دارا بودن دیپلم کشور ایران هم الزامی می باشد. دانش آموزانی که هنوز دیپلم نگرفته اند باید بجای دیپلم یک سال دوره GCSE را بگذرانند. 
 
نوع ارائه Foundation بستگی به کالج یا دانشگاه دارد. برای مثال نوع ارائه Foundation توسط کالج دیوید گیم به تشریح ذکر می گردد با گذراندن دوره Foundation شما توانایی ورود به کلیه رشته را خواهید داشت. 
 این دوره به نام University Foundation Programme) UFP) نامگذاری گردیده است.
اولین Foundation ارائه شده توسط یک کالج در انگلستان می باشد که از سال ۱۹۸۹ این امر محقق گردیده است
UFP یک دوره ۹ تا ۱۲ماهه می باشد که شامل سه یا چهار ترم تحصیلی ۳ ماهه است که دو بار در سال شروع می شود که بار اول از September (مهرماه) و بار دوم از January (دی ماه) می باشد.
 
ترم اول شامل دروس اجباری زبان (IELTSریاضیات و IT می باشد.
ترم دوم و سوم شامل ۳ درس اختصاصی بر حسب نوع رشته دانشگاهی از دروس مختلف ارائه شده توسط دوره UFP می باشد.
دانشجو با توجه به نمرات گرفته شده در این سه یا چهار ترم و نمره زبان مورد نیازIELTS (که بیرون از کالج امتحان گرفته می شود) می تواند به دانشگاه وارد شود.
شروع دوره  9 ماهه با داشتن IELTS UKVI 5.5  و یا دوره 12 ماهه با  داشتن IELTS UKVI 4 
دانش آموزان پس از اتمام دوره FOUNDATION  وارد دوره لیسانس می شوند.
 
نحوه ورود به دانشگاه از طریق FOUNDATION
 
پر کردن فرم UCAS بر اساس رشته و پتانسیل( فرم UCAS مانند فرم انتخاب رشته دانشگاه های ایران است که می بایستس ۵ رشته از دانشگاه های مختلف در این فرم پر شود این فرم بر اساس علاقه دانشجو به دانشگاه و رشته مربوطه و همچنین پتانسیل دانشجو می بایست پر شود. به طور مثال دانشجویی می خواهد وارد رشته معماری شود . دانشگاه هایی که این رشته را دارند را طبقه بندی می کند (به ترتیب از قوی به ضعیف )  و حال بر اساس علاقه و کمی واقعیت نگری بر اساس پتانسیل خود دانشگاه ها را انتخاب می کند که مثلا در اینجا اگر دانش آموز قوی ابتدا دانشگاه ناتینگهام که بالاترین نمرات را می خواهد اولین انتخاب و دانشگاه شفیلد دومین انتخاب می باشد و به همین ترتیب انتخابهای بعدی انجام میشود و حال اگر دانشجو ضعیف تر باشد دانشگاه هایی را انتخاب می کند که نمرات پایین تری بخواهد مثلا لیدز و یا وست مینستر) این فرم اواسط دوره دوم(سه ماه دوم) پر می شود.
 
شرکت در  امتحانات کالج  و آوردن حد نصاب نمره قبولی دانشگاه هایی که در UCAS انتخاب نموده اید.
در فرم  UCAS شما حق ۵ انتخاب را دارید که  4 انتخاب شبیه به هم می باشد و انتخاب ۵ ام متفاوت می باشد پس از آنکه جواب تمامی دانشگاه ها آمد (جواب دانشگاه ها یکی از دو حالت ناموفق یا موفق به شرط میباشد) می بایستی یک دانشگاه را به عنوان انتخاب اصلی و یک دانشگاه دیگر را به عنوان انتخاب ذخیره انتخاب نمود .
 
برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشد