دوره ALEVEL  در کالج  KPS *(DUFF MILLER)

 

برای رشته هنر و رشته های علوم انسانی 4 درس از دروس زیر در این دوره تدریس می گردد :

Business, English, Literature, Fine Art, French Geography, German, History, Italian, Photography, Religious Studies, Spanish, Theatre Studies,

ریاضیات و پزشکی که دانش آموزان موظف به مطالعه  درس های زیل می باشد :

Biology, Chemistry, Computer, Science, Further, Mathematics, Mathematics, Physics

و گروه علوم اجتماعی  که شامل این  موضوعات درسی  است :

Economics, Politics, Psychology, Sociology

لازم به ذکر است که موسسه علم گستر کاوه تنها نماینده کالج KPS  در ایران می باشد کالج  KPS  بهترین کالج در برگزاری دوره های  ALEVEL  در کشور انگلستان است و ورودی فوق العاده ای در رشته پزشکی به بهترین دانشگاه ها در سال گذشته داشته است .با موسسه علم گستر کاوه در ارتباط باشید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 

دوره ALEVEL  در کالج  KPS *(DUFF MILLER) دوره ALEVEL  در کالج  KPS *(DUFF MILLER)