انگلیسی

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین

برای هر دانش آموز  یک  نام کاربری و یک رمز عبور  طراحی شده  است که در اختیار والدین  قرار میگیرد وآنها  میتوانند نحوه حضور و غیاب ، وضعیت دقیق تحصیلی فرزند خود را در پورتال اینترنت مشاهده کنند.

کالج DAVID GAME  دارای 43 سال تجربه موفق در ضمینه تدریس و ورود دانش آموزان به بهترین دانشگاه ها می باشد.

این کالج عنوان یکی از کالج های برجسته OUTSTANDING  از طرف Ofsted   در لیست بهترین کالج های انگلستان است .

ما تنها دفتر ثبت نام کالج DAVID GAME  در ایران هستیم. با موسسه علم گستر کاوه در ارتباط باشید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین بررسی وضعیت دانش آموزان کالج DAVID GAME از طریق پورتال اینترنت توسط والدین