نحوه آموزش در کالج DAVID GAME

 

  • یک طرح کلی از نحوه تدریس در طول سال
  • تدریس در گروه های کوچک برای رسیدن به یادگیری سریع
  • دبیران دارای مدارک حرفه ای در حیطه ندریس خود هستند
  • آموزش سازمان یافته با اهداف یادگیری روشن
  • استفاده ترکیبی از روش های آموزشی سنتی و مدرن
  • استفاده از سمینارها ، کارهای عملی ، بازدید از مراکز علمی و سفرهای منطقه ای برای درک بهتر مطالب آموزشی

ما تنها دفتر ثبت نام کالج DAVID GAME  در ایران هستیم. با موسسه علم گستر کاوه در ارتباط باشید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 

نحوه آموزش در کالج DAVID GAME