نتایخ درخشان کالج  DAVID GAME

آیا میدانید 96.7 درصد دانش آموزان دوره ALEVEL  کالج  DAVID GAME  در امتحانات خود موفق بوده اند؟

آیا میدانستید دانش آموزان کالج DAVID GAME  در سال گذشته به دانشگاه هایی مانند :

UCL , London School of Economics, Bristol University, Kings College London University, City University, Leeds University   راه پیدا کرده اند؟

ما تنها دفتر ثبت نام کالج DAVID GAME  در ایران هستیم. با موسسه علم گستر کاوه در ارتباط باشید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 
نتایخ درخشان کالج  DAVID GAME