اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER

آدرس کالج  : 59Queen's Gate SW7 5JP  London

شماره تلفن کالج : 00442072250577

رنج سنی دانش آ»وزان 13 تا 20 سال

گزارش OFSTED : ممتاز (outstanding)

پرداختی شهریه کالج حدودا 23 هزار پوند

پرداختی خوابگاه  مابین 13 تا 21 هزار پوند

برای دریافت اطلاعات بیشتردر مورد تحصیل  در انگلستان  با موسسه علم گستر کاوه نماینده رسمی و دفتر ثبت نام کالج های DUFF MILLER  و CHELSEA  تماس  بگیرید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 

 

اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER اطلاعات اولیه کالج DUFF MILLER