انگلیسی

دوره تحصیلی ALEVELS در انگلستان

دوره تحصیلی ALEVELS در انگلستان

این دوره مناسب برای سن 16 سال به بالا و کسانی که خواستارتحصیل دردوره‌ای دارای اعتبار بین‌المللی و ورود به بهترین دانشگاه‌ها هستند می باشد.در این دوره دانشجویان سه یا چهار درس را می خوانند و هرچه نمره ی A-level کسب شده بالاتر باشد، شانس ورود دانشجو به دانشگاه رده بالا بهتر خواهد بود اين‌ دوره‌ با شركت‌ در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهينامه‌General Certificate Secondary Education (G.C.S.E)  پايان‌ مي‌پذيرد .كساني‌ كه‌ مايل‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره های دانشگاهی هستند،بايد پس‌ از گرفتن‌ گواهينامه‌ G.C.S.E دوره‌ ‌A-Level  را دو سال به طول می انجامد با موفقيت‌ بگذرانند.نمرات دروس دوره Alevel  به صورت   A.B.C.D.E  درجه بندی شده است و کسانی که حداقل در دو درس نمره های A.B.C را کسب نمایند مستقیمأ وارد دانشگاه می شوند و افرادی که نمره آنان E.D باشد نمی توانند وارد دوره  bachelor شوند و وارد دوره های پایین ترH.N.D یا مراکزی با کیفیت پایین شوند.

برای کسب اطلاعات  از شرایط تحصیل و ویزا  انگلستان با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید :

منتظر تماس شما هستیم.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

دوره تحصیلی ALEVELS در انگلستان