کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه

آیا میدانستید موسسه علم گستر کاوه با طرف قرارداد بودن با کالج های برتر انگلستان از دانش آموزان هیچ هزینه بابت پذیرش و امور ویزا دریافت نمیکند؟

موسسه علم گستر کاوه نماینده انحصاری کالج های :

DAVID GAME INDEPENDENT COLLEGE واقع درشهر Nothinghillgate. London

KENSINGTON PARK SCHOOL واقع درشهر 59 Queen's Gate Kensington London

CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE واقع درشهر London 523 Fullham Road

BOSWOTH COLLEGE واقع در شهرNorthampton  یک ساعت و نیم تا لندن فاصله دارد.

BATH ACADEMY واقع در شهر 27Queen sq. Bathcity

ST. MILE COLLEGE واقع در شهر Bryne 188 M to London

BISHOPSTROW واقع در شهر Westminister  90 دقیقه تا لندن فاصله دارد.

ALBEMARLE واقع در شهر Dunraven St, Mayfair, London

EALING واقع در شهر New Broadway, London

انتخاب ما بهترین کالج های انگلستان برای فرزند شماست.

منتظر تماس شما هستیم.

26200783

26200784

https://t.me/egkaveh

Info@egkaveh.org

کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه کالج های طرف قرارداد موسسه علم گستر کاوه