از آزمونBMAT بیشتر بدانید...

آیا میدانید در سال 2017 کدام دانشگاه ها در کشور انگلستان  از دانشجویان درخواست آزمون BMAT دارند؟

در یک نگاه کلی دانشگاه های :

Lee Kong Chian School of Medicine (LKCMedicine)

Mahidol University

Thammasat University: CICM and Dentistry**

University College London University of Cambridge

University of Leeds

University of Oxford

Universidad de Navarra

برای دریافت مشاوره واطلاعات بیشتر از مراحل ورود به دانشگاه در کشور انگلستان با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید.

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

از آزمونBMAT بیشتر بدانید...