مقاطع بالاتر در انگلستان

مقاطع بالاتر در انگلستان

آیا  با شرایط ادامه تحصیل در انگلستان آشنا هستید؟ 

آیا میدانید برای تحصیل در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و دام پزشکی نیاز به سپری کردن چه دوره هایی است ؟

از دوره های ALEVELS  اطلاعی دارید؟

برای مشاوره  تحصیلی بصورت تخصصی  و اخذ پذیرش کالج ها و دانشگاه ها بصورت تضمینی با موسسه علم گستر کاوه تماس بگیرید :

۲۶۲۰۰۷۸۳📞
۲۶۲۰۰۷۸۴📞

 
https://t.me/egkaveh

 

 

 

مقاطع بالاتر در انگلستان