اخذ پذیرش و خدمات ویزای رایگان

موسسه علم گستر کاوه از بدو تاسیس (قدیمی ترین موسسه اعزام دانشجو) برای مجموعه های طرف قرارداد هیچ گونه مبلغی از هیچ دانش آموزی دریافت نکرده است (  حتی تعرفه وزارت علوم ).ارائه خدمات بدون واسط و همچنین ارائه سرویس های صرفا علمی افتخار موسسه می باشد.

برای دریافت خدمات مشاوره رایگان، اخذ پذیرش رایگان و خدمات ویزای رایگان  با موسسه علم گستر کاوه  تماس بگیرید.

26200783

26200784

https://t.me/egkaveh

Info@egkaveh.org

اخذ پذیرش و خدمات ویزای رایگان