رنکینگ های غیر واقعی

آیا میدانید غیر از سایت تلگراف ( Telegraph  ) سایر رنکینگ هایی که از کالج ها داده می شود غیرواقعی است؟

چگونگی درست کردن خروجی غیرواقعی توسط توسط کالج ها با ارائه خروجی نادرست از نمرات دانش آموزان صورت میگیرد.

برای دریافت اطلاعات صحیح و رتبه بندی های واقعی در مورد کالج ها و دانشگاه های برتر انگلستان با موسسه علم گستر کاوه و با شماره های 26200783 و 26200784 تماس حاصل فرمایید.

https://t.me/egkaveh

Info@egkaveh.org