گزینه های تحصیل در انگلستان


ما شما را در تمامی مقاطع تحصیلی در انگلستان یاری میکنیم

دوره های تحصیلی در مقطع کارشناسی ۳ سال وبرنامه های کارشناسی ارشد ۱ سال میباشد و همچنین دوره های آموزش زبا ن و علوم پایه برای دانشجویان بین المللی وجود دارد

برای اطمینان خاطر در انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر میتوانید با مشاورین ما در این زمینه مشورت کنید:

 

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 
گزینه های تحصیل در انگلستان