داروسازی در کالج David Game

 

آیا می دانید ؟! یکی از افتخارات کالج David Game، تایید فقط و فقط UFP داروسازی این کالج توسط London School Pharmacy می باشد.
سرویس طلایی این دوره که در اختیار والدین قرار میگیرد ارائه یک رمز عبور و کلمه عبور به والدین جهت چک کردن وضعیت فرزندانشان از نظر حضور و غیاب و نمرات آنها در کلاس می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه علم گستر کاوه تنها نماینده رسمی کالج David Game درایران تماس بگیرید.

📞 ۲۶۲۰۰۷۸۳
📞 ۲۶۲۰۰۷۸۴

info@egkaveh.org

https://t.me/egkaveh

 
داروسازی در کالج David Game