• شرایط پذیرش فیلمسازی و انیمیشن در انگلستان چیست؟


  • مشاغل موجود در رشته فیلمسازی و انیمیشن


  • تحصیل در رشته فیلمسازی انگلستان


  • شرایط تحصیل در مدارس برای افراد ( ۸ – ۱۳) سال در رشته هوا فضا


  • شرایط پذیرش هوا فضا در انگلستان چیست؟


  • شرایط پذیرش بازرگانی در انگلستان چیست؟


  • تحصیل در رشته بازرگانی انگلستان


  • اطلاعات تکمیلی رشته کشاورزی در انگلستان


  • شرایط تحصیل در رشته کشاورزی در دانشگاه Reading


  • فارغ التحصیلان دوره موسیقی در انگلستان


چه درسهایی را باید در دوره ی (ای-لول) برای معماری انتخاب کنیم؟
در سال اول (ای-لول) دانش آموزان چهار واحد درسی را انتخاب می کنند و در سال دوم اغلب دانش آموزان ترجیح می دهند سه واحد درسی را انتخاب کنند در حالی که بعضی ها تعداد واحدهای بیشتری را نیز انتخاب می کنند. برای مثال یک دانش آموز باید واحدهای مانند هنر ، ریاضی و زبان را در سال اول و مجدد هنر، ریاضی و زبان را در سال دوم نیز انتخاب کند