نخستین فرودگاه کنترل از راه دور انگلیس
همه ما تا به حال برج مراقبت پرواز را دیده ایم که در گوشه ای از فرودگاه خودنمایی می کند. برج های مراقبت از صدمات و سوانج هوایی جلوگیری می کنند ، به هواپیماها با توجه به رادار کنترلی خود اجازه فرود و برخواست می دهند.

اما اگر بگوییم برج مراقبتی در لندن وجود دارد که کاملا خالی است و کارشناسان مراقبت پرواز فرودگاه ۱۲۸ کیلومتر دورتر از باند فرودگاه قرار دارند باور می کنید؟ این برج مراقبت که در فرودگاه لندن سیتی  (London City Airport) قرار دارد، در واقع یک برج دیجیتال است و از راه دور فعالیت هواپیماها را کنترل می کند. فرودگاه لندن سیتی اولین فرودگاه کنترل از راه دور انگلیس خواهد بود که از این فناوری مدرن استفاده می کنددیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود