موزه ی جین آستین در همپشایر (JANE AUSTEN’S HOUSE MUSEUM)
جین استین نویسنده ی کتاب به نام «غرور و تعصب»، ۲۰۰ سال پیش قلم خود را کنار گذاشت و از آن دوران، این کتاب به اندازه ای مشهور شد که چندین و چند فیلم و سریال از آن ساخته شد است و یاد و خاطره ی این نویسنده ی گرانقدر برای همیشه زنده ماند.

خانه ای که او در آن زندگی می کرده است، خانه ای شش اتاقه با آجرهای قرمز رنگ است که هشت سال آخر زندگی اش را در آن گذرانده و مهم ترین کارها و اثرهای او در این خانه نوشته و یا تجدید نظر شده اند. اگر چه در این خانه، وسایل شخصی زیادی از او به چشم نمی خورد اما یکی از بهترین آنها، میزی است که جین آستین روی آن، کتاب «اما» (Emma) را نوشته است. روی این میز، یک لحاف وصله پینه شده که جین روی آن کار می کرده است هنوز هم وجود دارد. بازدید از این خانه و باغی که در اطراف آن قرار دارد، زمان زیادی نمی برد.

این خانه هر روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر باز است و ورودی آن به ازای هر شخص بالغ ۷٫۵۰ یورو و به ازای هر کودک، ۲٫۵۰ یورو استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود