قطار سبُک داکلندز در لندن
قطار نوآورانه سبُک و بدون راننده داکلندز در بخشی از شرق و جنوب‌شرقی لندن به ارائه خدمات می‌پردازد.

-قطار سبک داکلندز خطوط بدون راننده‌ای است که به شبکه متروی شهر متصل است.

-در این خطوط می‌توانید برای پرداخت کرایه از اویسترکارت استفاده کنید.

-قطار سبک داکلندز به ماشین‌های کابلی خطوط هوایی امارات و فرودگاه London City متصل است.

-قطار سبک داکلندز دسترسی مناسبی به بخش‌هایی از شرق لندن و منطقه داکلندز فراهم کرده‌استدیدگاه خود را ثبت کنید

کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود

ایمیل شما در سایت نمایش داده نمی شود