• تئاتر یکی از گرایشهای هنر در انگلستان


  • دوران موفق برای سینمای انگلستان در چه قرنی بوده؟


  • سینما یکی از گرایشهای هنر در انگلستان


  • گرایش های هنر در انگلستان


  • امکانات ورزشی دانشگاه شفیلد هالام


  • پردیس سیتی، ورودی اصلی دانشگاه شفیلد هالام انگلستان


  • پردیس دانشگاه، مرکز پردیس دانشگاه شفیلد هالام


  • تحصیل در دانشگاه مدرن شفیلد هالام


  • پردیس های دانشگاه رابرت گوردون در انگلستان


  • زندگی دانشجویی در دانشگاه رابرت گوردون


مجتمع ورزشی در دانشگاه آلستر
مجتمع ورزشی کارآمد  High Performance Sports Centreکه انجمن ورزشی ایرلند شمالی را در خود جای داده‌است، در جوردنزتَون که از قدیم مرکز آموزشی برای تحصیل در انگلستان دانشگاه آلستر بوده، واقع شده‌است. این مرکز ورزشی با بودجه‌ای بالغ بر بیست میلیون پوند تجهیز شده‌است و امکاناتی شامل پیست روباز و سرپوشیدۀ دو و میدانی و نیز امکانات و تجهیزات مربوط به علوم ورزشی و طب ورزشی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد